วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 18:34 น.

เศรษฐกิจ

เอ็กโก กรุ๊ป เคียงข้างชุมชนฝ่าวิกฤตสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

วันพุธ ที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 15.09 น.


เอ็กโก กรุ๊ป เคียงข้างชุมชนฝ่าวิกฤต 
สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

 
เอ็กโก กรุ๊ป เคียงข้างชุมชนฝ่าวิกฤต สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 85 แห่ง รอบโรงไฟฟ้าทั่วประเทศ

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมเคียงข้างชุมชนฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และส่งเสริมการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธีให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภูมิภาคต่างๆ จำนวน 85 แห่ง เพื่อมีส่วนร่วมดูแลประชาชน ชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกดำเนินการอยู่ รวมมูลค่าประมาณ 860,000 บาท โดยอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ที่ได้บริจาค ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิและจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ แอลกอฮอล์ชนิดน้ำสำหรับล้างมือ หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก สบู่เหลวล้างมือ ถังขยะและถุงขยะอันตราย เป็นต้น

 

 

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 เมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป  มีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือกับภาวะวิกฤตโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 18 ล้านบาท โดยดำเนินการร่วมกับกลุ่ม กฟผ. จำนวน 15 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทุนทรัพย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสนับสนุนการดำเนินงานของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีความปลอดภัยสูงสุด และบริจาคในนามเอ็กโก กรุ๊ป ให้แก่โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภูมิภาคต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมดูแลประชาชน ชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกดำเนินการอยู่ ตลอดจนศูนย์บริการฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมจำนวนกว่า 3.3 ล้านบาท

 

 

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังมีแผนบริจาคและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ เพื่อให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด

 

#เอ็กโกกรุ๊ปเคียงข้างห่วงใยสู้ภัยโควิด-19