วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 18:37 น.

เศรษฐกิจ

ทช.เดินหน้าซ่อมถ.พังผลกระทบอุทภัย 3สายทาง

วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 14.40 น.

ทช.เดินหน้าซ่อมถ.พังผลกระทบอุทภัย 3สายทาง

         

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง นำโดยนายพิชิต หุ่นศิริ ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง นายสมพงษ์ มอญแก้ว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณสะพานสบข่า บนถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.4032 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141 - บ้านท่าวังพร้าว อำเภอหางดง กม.ที่ 10+950 เนื่องจากคอสะพานถูกน้ำกัดเซาะ ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ได้ทำการปิดการจราจร พร้อมทั้งนำอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยมาติดตั้ง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้โดยเร็ว
           

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยบนถนนทางหลวงชนบทในขณะนี้ (22 พ.ค. 65 เวลา 12.00 น.) สำนักบำรุงทาง รายงานว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัย 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 3 สายทาง ดังนี้
       

 สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง

- ถนนสาย ตก.4007 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1090 - บ้านพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก กม.ที่ 2+000 - 3+000
และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 2 สายทาง เนื่องจากคอสะพานขาด

- ถนนสาย ชม.4032 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1141 - บ้านท่าวังพร้าว อำเภอหางดง กม.ที่ 10+950

- ถนนสาย มส.300 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 - บ้านต้นงิ้ว อำเภอสบเมย กม.ที่ 11+900 - 11+920
           

อย่างไรก็ตาม ทช.จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันที และจะรายงานให้รับทราบเป็นระยะ ๆ หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146