วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 01:35 น.

การศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษส่งนิสิตเตรียมจัดถกสันติภาพที่สวีเดน

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561, 17.45 น.

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษโกอินเตอร์ส่งนิสิตเตรียมจัดถกสันติภาพที่สวีเดน

 

วันที่ 30 ม.ค.2561 พระราชธรรมสารสุธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษและคณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์ มจร ศรีสะเกษ นำคณะกราบลาพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศวรมหาวิหารประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  เพื่อเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน และเยี่ยมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ   โดยมีพระวิเทศปุญญาภรณ์ (เจ้าคุณสวีเดน) เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตยุโรป  ถวายการต้อนรับ 

 

 

พระวิเทศปุญญาภรณ์ กล่าวว่า ในการปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าวมีลงนามสัญญาร่วมระหว่างวัดพุทธราม สวีเดนกับวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็นการทำงานระหว่างประเทศ ในการฝึกให้นิสิตได้ใช้ความรู้ความสามารถ และพัฒนาให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นการฝึกนิสิตเพื่อรองรับงานในพระศาสนาในอนาคต ในยุค 4.0.   โดยในปี 2561 ในปีนี้จะรับนิสิตเพิ่มเป็น 5 รูป  จาก มจร ศรีสะเกษ  โดยการเดินทางในครั้งนี้คณะได้เยี่ยมวัดพุทธาราม  ที่เมืองสตอกโฮล์มและเมือง Bonden

 

 

"การเดินทางในครั้งนี้ใช้บริการรถไฟสายเหนือขบวนขึ้นเหนือที่มีมายาวนานที่สุดเป็นหลัก เพื่อให้คณะได้มีโอกาสชมทัศนียศึกษาภูมิประเทศของสวีเดนและแสกนดิเนเวีย ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน นับเป็นโครงการที่ดี  ในโอกาสนี้จึงนำคณะเข้าร่วมฟังการประชุมเตรียมงานจัดประชุมสันติภาพโลกที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 30 มิถุนายนปีนี้ นับว่าจะเป็นพลังหนุนการทำงานพระศาสนาสู่สันติภาพโลกต่อไปด้วย" พระวิเทศปุญญาภรณ์ กล่าวและว่า  

 

เพราะประเทศสวีเดนในปีนี้นอกจากจะเป็นประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสันติภาพโลกแล้วยังเป็นเจ้าภาพจัดประชุมพระธรรมทูตโลก หรือประสมัยสามัญประจำปีของสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรปอีกด้วย ในวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2561 ณ วัดพุทธาราม ที่เมืองโบเดน(Boden) จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ดียิ่งที่เรามีพระธรรมทูตไทย ที่พระพระพรหมสิทธิ ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้สนับสนุนงานและมีนโยบายให้พระธรรมทูตทั่วโลก  ให้ทำงานร่วมกัน กับชาวโลก 

 

 

ทั้งนี้พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดนที่ได้รับหน้าที่ที่มีบทบาทสำคัญเชื่อมงานทั่งสองงานในระดับโลกให้เกิดขึ้นในเวทีสันติภาพโลกในครั้งนี้  โดยสามารถเข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมได้ที่วัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน โทรศัพท์(0046)738268999 ไลน์thestar2017 อีเมล์ ckk48@hotmail.com