วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 01:52 น.

การศึกษา

“ตัวอย่างดี” นศ. มรภ.สงขลา รับรางวัลพระราชทาน

วันศุกร์ ที่ 03 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 12.42 น.

“ตัวอย่างดี”  นศ. มรภ.สงขลา รับรางวัลพระราชทาน  

 

อ.จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายวรวัฒน์ รอดพิบัติ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านการเรียนและการทำกิจกรรม ดังจะเห็นได้จากการได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษาภาคปกติ ปี 2560 นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปี 2559 รองประธานโครงการครูเพื่อศิษย์ ปีการศึกษา 2558 ,2559 ,2560 ว๊ากเกอร์และผู้นำเชียร์ลีดเดอร์คณะครุศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังเคยได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ นักศึกษาความประพฤติดี ปี 2560 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้นำนักศึกษาดีเด่น ปี 2559 และ 2560 จากมหาวิทยาลัย รางวัลคนดีศรีราชภัฏ ประจำปี 2560

                

นายวรวัฒน์ กล่าวว่า อุดมการณ์อย่างหนึ่งของตนคือจะต้องใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่าที่สุด นั่นคือต้องคว้าปริญญา2 ใบให้ได้ ปริญญาใบแรกคือปริญญาบัตร ส่วนปริญญาใบที่สองคือปริญญาชีวิต ดังนั้น ในการเรียนตนจึงใช้เวลาว่างจากการเรียนมาทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็นค่ายทางด้านจิตอาสา เมื่อได้เห็นพี่ๆ เพื่อนๆ ทำให้ผู้ที่รับมีความสุขและยิ้มได้ ทำให้ตนมีความสุขไปด้วย จึงทำให้รักในการทำกิจกรรมนับแต่นั้นมา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มรภ.สงขลา ให้โอกาสหลายๆ อย่าง ทั้งในด้านการศึกษาและการทำกิจกรรม ที่เขาสามารถทำควบคู่ไปด้วยกันโดยการแบ่งเวลาอย่างเป็นระบบ จนครั้งหนึ่งได้รับโอกาสจาก อ.จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฯ ที่ท่านบอกเสมอว่า ครูมีหน้าที่ส่งเสริมศิษย์ ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยน และประสบการณ์การทำงาน และที่มากกว่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและครอบครัว สถาบันการศึกษา

                

“การที่ผมมาถึงจุดนี้ได้ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายในรั้วมหาวิทยาลัย ที่ให้โอกาสทำสิ่งต่างๆ และขัดเกลาให้เป็นคนดีมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ทั้งหมดนี้ยกให้เป็นรางวัลของ มรภ.สงขลา สถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาท้องถิ่น และคณะครุศาสตร์ ที่ฟูมฟักให้เป็นคนดีและให้โอกาสในหลายๆ อย่างที่ลืมบุญคุณไม่ได้ สุดท้ายผมอยากจะบอกทุกคนว่า รางวัลพระราชทานไม่ใช่เป็นรางวัลของคนเก่ง แต่เป็นรางวัลของคนดีที่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้สังคม”