วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 19:33 น.

การศึกษา

บริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ประกวด Freshy

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561, 15.32 น.

บริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ประกวด Freshy

 

ผศ.ดร.ศิริมา แก้วเกิด รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดเฟรชชี่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา 2561  พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด ได้แก่ นายกฤษณัฏฐ์ จีรพัฒน์ภัคกุล สาขาวิชาการจัดการ ได้รับรางวัล Freshy Boy นางสาวอภิญญา อุ่นแอบ สาขาวิชาการจัดการ ได้รับรางวัล Freshy Girl นายณรงค์เดช บุญยา สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัล Miss Violet และ นายนฤชา ศรีทามะณี สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัล Popular Vote จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา