วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 02:15 น.

การศึกษา

"มจร"เปิดรับสมัครอบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561, 11.07 น.

"มจร"เปิดรับสมัครอบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพ

 

มูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและภาคีเครือข่ายเปิดรับสมัครอบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพหวังเสริมสร้างสังคมสันติสุข พร้อมเตรียมมอบโล่รางวัลผู้มีผลงานด้านวิทยากรสันติภาพ
 


วันที่ ๑๘ ก.ย.ตุลาคม ๒๕๖๑ พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า พระวิทยากรธรรมะโอดีร่วมกับมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมูลนิธิการต่อต้านการทุจริต ร่วมเครือข่ายจัดโครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สวนธรรมศรีปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

 

เพื่อพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพออกไปทำงานเกื้อกูลสังคมให้เกิดสันติสุขอย่างกว้างขวาง และเป็นการบริการวิชาการของหลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬาฯ จึงมีการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพขึ้น โดยมีหลักสูตรการพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพผ่านการวิจัยในระดับปริญญาเอก จึงมีหลักสูตรเข้มข้น ๗ วัน ประกอบด้วยภาคทฤษฏีภาคปฏิบัติ ๔ วัน ภาคฝึกสนามประสบการณ์ตรง ๓ วัน เพื่อสร้างพระวิทยากรต้นแบบสันติภาพ หรือพระธรรมทูต พระนักเผยแผ่ในมิติทางพระพุทธศาสนา 

 

 

ในโอกาสนี้ มูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ มหาจุฬา เตรียมมอบโล่รางวัลวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ให้กับวิทยากรที่ทำงานเผยแผ่ในด้านวิทยากร จำนวน ๑๙ ท่าน เช่น พระมหาวิชาญ สุวิชาโน พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ พันโทสุธี สุขสากล เป็นต้น เพื่อเป็นการให้กำลังใจผู้มีหัวใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในมิติของวิทยากร รวมถึงเป็นการแสดงถึงการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ เพราะวิทยากรต้นแบบต้องสื่อสารเชิงสันติภาพ ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่เกิด สันติภาพ พร้อมเป็นการย้ำเตือนให้วิทยากรต้นแบบตระหนักว่าเราคือบุคคลแห่งสันติภาพ ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. จึงมีพิธีเปิดและมอบโล่รางวัลสันติภาพให้กับวิทยากรต้นแบบสันติภาพ โดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬาฯ เป็นผู้มอบและบรรยายพิเศษเรื่อง"การเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ:พุทธสันติวิธีเครื่องมือเสริมสร้างองค์กรและสังคมไทยสันติสุข" 

 

จากนั้นวิทยากรรุ่นพี่จะพบวิทยากรรุ่นน้องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นวิทยากรต้นแบบ จึงควรถึงเวลาที่วิทยากรจะต้องทำงานร่วมกันอย่างมีเครือข่ายร่วมกัน จึงเป็นการให้กำลังผู้ทำงาน ภายใต้คำว่า "อยากประสบความสำเร็จ จงไปอยู่ในที่แดดส่องถึง อย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่แดดส่องไม่ถึง" ทำหน้าที่ให้ดีสักวันหนึ่งย่อมมีผู้มองเห็นความดี 

 

พระอาจารย์ปราโมทย์ กล่าวด้วยว่า ดังนั้น วันใดที่เราเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ทำเพื่อคนอื่น วันนั้นเป็นวันที่สวยงามยิ่งนักสำหรับชีวิตเรา มนุษย์จะมีคุณค่าเมื่อเราได้ทำเพื่อเพื่อนมนุษย์ในมิติของเราเอง เป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมในจุดที่เรายืน ไม่ต้องรอให้มีอำนาจ แต่จงสร้างอำนาจของจิตใจที่กว้างขวางเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ ด้วยการทำประโยชน์เพื่อคนอื่น ลักษณะตนเป็นที่พึ่งของตน จากนั้นให้คนอื่นได้พึ่งเรา ให้สังคมให้ศาสนาให้เพื่อนมนุษย์ได้พึ่งเรา จึงสร้างวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี ด้วยการสร้างรูปแบบเพื่อนำไปพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดี ด้วยการใช้เครื่องมือคือ พุทธสันติวิธี เป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ โดยมีเป้าหมายออกไปสื่อสารธรรมให้เพื่อนมนุษย์มีสันติภายใน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้สังคมที่มีความแตกต่างด้านพหุวัฒนธรรม ในช่วงนี้เป็นการรับสมัครวิทยากรต้นแบบ ซึ่งหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พศ. ๒๕๖๑ นี้

 

ขณะเดียวกันมูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ร่วมกับเครือข่าย และองค์กรด้านสันติภาพ มีกำหนดจัดประชุมนานาชาติใน วันสันติภาพสากล (International DayofPeace ) โดยจัดขึ้น ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเธียเตอร์โซน D มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย
          


สำหรับ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบรางวัลลมหายใจแห่งสติ การมอบทุนการศึกษา การอภิปราย การนำเสนอบทความ และ รับฟังปาฐกถาพิเศษ “พระราชปริยัติกวี”, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง “ลมหายใจแห่งสติ สู่ลมหายใจแห่งสันติ” “The Breath of Mindfulness to The Breath of Peace” และรับฟังการร่วมนำเสนอมุมมองว่าด้วยสตินำไปสู่สันติทั้งในชีวิตและสังคมอย่างไร จากนักสันติภาพระดับนานาชาติ ประกอบด้วย Mr. Hongjoo Hahm Officer-in-Charge of UN-ESCAP , Ven. Prof. Dr. Khammai Dhammasami, Mae Chee Sansanee Sthirasuta, Dr.Gagan Malik ดารานักแสดงนำเรื่อง พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก และ นายเอกพล จันทะวงษ์ หรือโค้ชเอก โค้ชผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย จ.เชียงราย
          


ขณะที่ พระมหาหรรษา เปิดเผยว่า “สติ” เป็นบาทฐานสำคัญต่อการเป็นแหล่งให้กำเนิด “สันติ” รู้ให้ทั่วสิ่งที่รู้ รู้ให้เท่าสิ่งที่รู้ และรู้ให้ทันสิ่งที่รู้ จิตจึงมุ่งสู่ความนิ่ง ความสงบ ความเย็น เป็นสันติสุข จากรู้ตัวทั่วพร้อมข้างในมุ่งสู่ความสงบในโลกภายใน จึงนำไปสู่การขยายพลังออกไปสู่โลกภายนอก โลกที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณา การเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรี การมีจิตสาธารณะที่พร้อมจะหยิบยื่นโอกาส พร้อมที่จะรับฟังและอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ฉะนั้น เมื่อไม่มีลมหายใจแห่งสติย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะมีลมหายใจแห่งสันติ #NoMindfulness #NoPeace


..............

(หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก