วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 01:08 น.

การศึกษา

"หมอธี"ปัดใช้ม.44 แก้ปมตั้ง 60 ปี เป็นอธิการบดี

วันพุธ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561, 17.25 น.

"หมอธี"ปัดใช้ม.44 แก้ปมตั้ง 60 ปี เป็นอธิการบดี

 

เมื่อวันที่ 19 กันยายน กรณีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) หารือร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัยและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย จำนวน 58 แห่งเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะส่งผลต่อสถาบันศึกษาของรัฐที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและที่อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)กาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ที่แต่งตั้งนายปัญญา การพานิช ซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมรภ.กาญจนบุรี โดยวินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย โดยเสียงที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่าพ.ร.บ.ได้กำหนดให้อธิการบดีจะต้องพ้นจากตำแหน่งได้ในกรณีใดบ้าง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการมีอายุ 60 ปี ขณะเดียวกันคำสั่งศาลจะมีผลผูกพันเฉพาะกรณีเท่านั้น และนายสุภัทร เตรียมเสนอ 4 แนวทางให้นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) พิจารณาเลือกเพื่อแก้ไขปัญหา ขณะที่ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย(ทปสท.) จี้ให้อธิการบดีที่อายุเกิน 60 ปี แสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่งนั้น

 

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รายงานผลการหารือร่วมกับ นายกสภาฯ และอุปนายกสภาฯ 58 มหาวิทยาลัยให้ตนรับทราบแล้ว 

 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ข้อเสนอที่ให้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 แก้ไข เรื่องนี้นั้น นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ต้องถามว่า จะแก้ม.44 จะทำเพื่อใคร ในเมื่อยังมี 2 ฝ่าย ฝ่ายที่อยู่ในตำแหน่ง กับฝ่ายที่ต้องการตำแหน่ง ไม่ใช่ว่า อยากได้อะไร ก็ให้ม.44 จัดการ ไม่ใช่เรื่องง่ายแบบนั้น เพราะพอออกมาก็จะมีเสียงด่านายกฯ ด่ารัฐมนตรีตามมา

 

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่า คนอายุ 60 ยังมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีสมองที่พร้อมยังสามารถทำงานต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกันคนรุ่นใหม่ การทำงานหรือการบริหารงาน ไม่ควรมองที่อายุ แต่ควรมองที่หัวใจและความสามารถ ไม่ว่าจะอายุ 60 ปีหรือ 80 ปี ถ้ามีสมองและประสบการณ์ และไม่ปิดกันที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามรถทำงานได้อยู่ตลอดเวลา ตรงนี้ถือเป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ซึ่งต้องไปว่ากัน ให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร

 

“ผมมองว่า การเป็นอธิการบดี จะอายุ 60 ปี หรือ 80 ปี ถ้าไม่ปิดกั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ ก็สามรถทำงานได้ตลอดเวลา แต่ก็ต้องมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน อย่างที่สจล. เป็นอธิการบดีได้ต่อเนื่อง 2 วาระ วาระละ 4 ปี การทำงานอยู่ที่หัวใจ แต่ถ้าเป็นเรื่องของกฎหมาย ก็คงต้องว่ากันให้ชัดเจน จะได้ไม่มีปัญหาในอนาคต”นายสุชัชวีร์ กล่าว