วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 16:16 น.

การศึกษา

มรภ.สงขลา โชว์สถิติ นศ.ครุ ขึ้นบัญชี-บรรจุ เกือบ 80%

วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561, 18.01 น.

มรภ.สงขลา โชว์สถิติ นศ.ครุ ขึ้นบัญชี-บรรจุ เกือบ 80%

 

ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า จากการที่นักศึกษาของคณะครุศาสตร์ เข้าสมัครสอบในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือ ครูคืนถิ่น ประจำปี 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนเก่งมาเป็นครู เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรุงเทพมหานคร ผลปรากฏว่านักศึกษาของทางคณะฯ ผ่านการสอบและได้รับการบรรจุจำนวน 40 คน แบ่งออกเป็นโปรแกรมวิชาภาษาไทย 6 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 11 คน การศึกษาปฐมวัย 4 คน คณิตศาสตร์ 9 คน และ สังคมศึกษา 10 คน

 

นอกจากนั้น นักศึกษาจากโปรแกรมวิชาต่างๆ ของคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ซึ่งเข้าสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี 2561 สามารถสอบผ่านและได้รับการขึ้นบัญชี รวม 150 คน โดยเฉพาะโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ที่สอบผ่าน 30 คน จากนักศึกษาในชั้นเรียนทั้งหมด 36 คน (คิดเป็นร้อยละ 83.33) ซึ่ง น.ส.อำไพพิชญ์ ยืนยง สอบได้ลำดับที่ 2 ประจำ จ.สตูล ภาษาไทย สอบผ่าน 30 คน (จาก 43 คน) โดย นายวิศวะ กลับกลาย สอบได้ลำดับที่ 1 จ.ปัตตานี วิทยาศาสตร์ทั่วไป สอบผ่าน 43 คน (จาก 68 คน) นายณัฐกิตติ์ เทพสุวรรณ์ สอบได้ลำดับที่ 3 จ.ตรัง ส่วนโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย สอบผ่าน 17 คน (จาก 35 คน) โดย น.ส.นฤมล สุขเทพ สอบได้ลำดับที่ 1 จ.ปัตตานี  น.ส.มารียา บุญธรรม สอบได้ลำดับที่ 1 จ.นครศรีธรรมราช และ น.ส.ศวิตา ไกรเทพ สอบได้ลำดับที่ 2 จ.ตรัง คณิตศาสตร์ สอบได้ 17 คน (จาก 26 คน) สังคมศึกษา สอบได้ 13 คน (จาก 32 คน) และนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย สอบได้พนักงานราชการ สอนระดับประถมที่ ร.ร.เทศบาล สิงหนคร อีก 1 คน รวมนักศึกษาที่ขึ้นบัญชีและสอบบรรจุได้ คิดเป็นร้อยละ 79.58

หน้าแรก » การศึกษา