วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 19:14 น.

การศึกษา

ทีดีอาร์ไอเสวนา “สวัสดิการประชาชน และมาตรการแก้จน บนโจทย์วินัยการคลัง”

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 13.36 น.

ทีดีอาร์ไอเสวนา  “สวัสดิการประชาชน และมาตรการแก้จน บนโจทย์วินัยการคลัง”

 

ตลอดระยะเวลา 4 กว่าปี ภายใต้รัฐบาล คสช. มีนโยบายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาปากท้อง และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการบ้านล้านหลัง โครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รวมถึงมาตรการลดหย่อนภาษีที่ออกมาทุกสิ้นปี ผ่านโครงการช้อปช่วยชาติ เป็นต้น

 

ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง รัฐบาลยังได้อนุมัติโครงการ/มาตรการทางเศรษฐกิจอีกจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือประชาชนบางกลุ่ม  แม้แต่ละมาตรการจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายได้รับผลประโยชน์ในทันที  แต่การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสร้างระบบสวัสดิการและแก้ไขปัญหาของประชาชนบางกลุ่ม ที่มีความโปร่งใส คุ้มค่า ปลอดการคอร์รัปชั่น และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องถูกตั้งคำถาม ดังนั้น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  หรือทีดีอาร์ไอ จึงจัดเสวนาสาธารณะ :  “สวัสดิการประชาชน และมาตรการแก้จน บนโจทย์วินัยการคลัง” กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ Conference room ชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  565 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา) ถ.รามคำแหง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 

 

โดยการจัดเสวนาสาธารณะในครั้งนี้ จึงมีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์นโยบาย “สวัสดิการประชาชน และมาตรการแก้จนของรัฐบาล บนโจทย์วินัยทางการคลัง” ที่ทุกรัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาเสถียรภาพ ฐานะทางการเงินการคลังของประเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบฯ พัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน