วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14:14 น.

การศึกษา

สพม.32 ช่วยน้องต้านภัยหนาว

วันอังคาร ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562, 15.03 น.

สพม.32 ช่วยน้องต้านภัยหนาว

 
 
ที่ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อำเภอนางรอง นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผอ.สพม.32 และคณะมอบเสื้อผ้า เครื่องกันหนาวให้นักเรียน โดยมี นางกนกวลี  กรเกศกมล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนร่วมรับมอบ ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว รับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องกันหนาวให้นักเรียนที่ประสบภัยหนาว ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ถ.นิวาส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 
 
 
 
 

หน้าแรก » การศึกษา