วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:42 น.

การศึกษา

มข.ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร หวังพัฒนาธุรกิจไทยสู่ครัวโลก

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 14.02 น.

มข.ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร หวังพัฒนาธุรกิจไทยสู่ครัวโลก

 

รศ.ดร. พรเทพ  ถนนแก้ว  คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดเผยว่า โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่  2 ที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แสดงศักยภาพทางวิชาการ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรมนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมในอนาคต  โดยเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ต้องตอบตอบโจทย์ผู้บริโภค  ตอบโจทย์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุที่อาจจะมีผลต่อธุรกิจด้านอาหาร  วันนี้ก็มีผู้ประกอบการเข้ามาสังเกตการณ์เพื่อจะเอาผลงานของนักศึกษาที่ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกนั้นเอาไปต่อยอดทางธุรกิจต่อไป

 

โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ทีมได้แก่ ผลิตภัณฑ์บิสกิตข้าวเม่า จากทีม Doozy มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร Cracker Mixed Fiber จากทีมเฟื่องฟ้าสีอิฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผลิตภัณฑ์ข้าวหลามไร้กระบอก (My Boo) จากทีม Bright  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้ง 3 ทีมจะได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าไปแข่งขันงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ( Food Innovation Asia Conference 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน  2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ต่อไป

 

รศ.ดร. พรเทพ  ในตอนท้ายว่า   อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศ  และเป็นอุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลให้การสนับสนุนภายใต้นโยบายประเทศไทย  4.0  อุตสาหกรรมอาหารได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ  ทั้งในระบบเศรษฐกิจและสังคม  เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับผลผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งสร้างอาชีพให้กับประชาชนของประเทศ  และรายได้ให้กับประเทศหลายแสนล้านบาทต่อปี  แต่อย่างไรก็ดีด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในภาวการณ์ปัจจุบัน  ทั้งด้านความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรม โครงการประกวดนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในอนาคต 

หน้าแรก » การศึกษา