วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:42 น.

การศึกษา

สพม.38 บรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 16.28 น.

สพม.38 บรรจุครูผู้ช่วย 5 อัตรา

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก ) บรรจุและแต่งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 อัตรา ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ที่ 53/2562  ดังนี้  1.นางสาว ภัทราณิษฐ์ โยธา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ บรรจุที่โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  2.นางสาวกรรณิกา จันกัน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ บรรจุที่โรงเรียนท่าชัยวิทยา 3.นางสาวฉัตราพร ธรรมสิทธิ์ กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ บรรจุที่โรงเรียนหนองตูมวิทยา  4.นายชินพัฒก์ ตุ้มศรี กลุ่มวิชาทัศนศิลป์ บรรจุที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  5.ว่าที่ร.ต.อภิศักดิ์ เจียมสันต์ กลุ่มวิชาพลศึกษา บรรจุที่โรงเรียนหนองตูมวิทยา