วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 17:01 น.

การศึกษา

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐาน OECD GLP

วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 14.10 น.

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐาน OECD GLP

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี รับมอบประกาศนียบัตร การรับรองการขึ้นทะเบียนศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานศึกษาวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ตามหลักการ OECD GLP โดยมี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หน้าแรก » การศึกษา