วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 16:41 น.

การศึกษา

เมเจอร์ แคร์ มอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562, 14.01 น.

เมเจอร์ แคร์ มอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้

วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ทำ “พิธีส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ห้องที่ 33 ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ โดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้แนะ ผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ ที่เป็นสื่อกลางสอดแทรกความรู้  เพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ด้านความคิดและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจดี ๆ พร้อมมอบชุดอุปกรณ์กีฬา ให้น้อง ๆ ไว้ใช้เรียนในชั่วโมงพลศึกษา ผ่าน วิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, คณัสชนม์  ศรีเจริญ นายอำเภอปะทิว, บุญเสริม  อบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และ เดชา  คุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

หน้าแรก » การศึกษา