วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 16:15 น.

การศึกษา

ชมนิทรรศการ Open Eyes By Open Class

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562, 15.16 น.

ชมนิทรรศการ Open Eyes By Open Class

ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 เยี่ยมชมนิทรรศการ   Open Eyes By Open Class สรุปผลการดำเนินงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ตามรูปแบบลำปลายมาศพัฒนาโมเดล ของโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

หน้าแรก » การศึกษา