วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 19:15 น.

การศึกษา

รร.ชัยภูมิ รณรงค์เลือกตั้ง

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562, 15.15 น.

รร.ชัยภูมิ รณรงค์เลือกตั้ง

นักเรียนโรงเรียนภูมิวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยมี นายนิยม สิงห์คำคูณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เป็นผู้ควบคุม