วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 17:26 น.

การศึกษา

รร.วัดเขาต่อ ชนะเลิศประกวดมาร์ชชิ่งความดี

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562, 16.16 น.

รร.วัดเขาต่อ ชนะเลิศประกวดมาร์ชชิ่งความดี

 

นายศิริชัย  รักษายศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาต่อ เปิดเผยว่า นักเรียนโรงเรียนวัดเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดมาร์ชชิ่งความดี  ปีที่ 6 ประจำปี 2562 ระดับประเทศ  คว้าถ้วยพระราชทานฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี พร้อมรับทุนการศึกษา  ซึ่งรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้  ต้องขอยกความดีให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จนสามารถเอาชัยมาฝากพี่น้องชาวกระบี่ได้สำเร็จ   โดยเฉพาะคุณครูสมบูรณ์  ฉันโชคดี ที่รับผิดชอบในการฝึกซ้อมนักเรียน นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง ชุมชน  และประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ทุก ๆ คน

 

ทั้งนี้ มาร์ชชิ่งความดี คือ นวัตกรรมกระบวนการเพื่อการสร้างวินัยเชิงบวกแก่ผู้เรียนทุกคนจนเป็นนิสัย และ สถานศึกษานั้นจะต้องมีระบบพัฒนาวินัยเชิงบวกให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีกระบวนการหลัก 3ประการ ประกอบด้วย  การแปรแถวประกอบดนตรี ด้วยท่าทางที่องอาจ สง่างาม โดยผู้เรียนไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องดนตรี  การเรียนรู้เป็นกลุ่ม เพื่อฝึกการทํางานเป็นทีม ความเป็นผู้นํา-ผู้ตาม และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 และระบบพัฒนาวินัยเชิงบวกในสถานศึกษา ผ่านกิจวัตรประจําวันของสถานศึกษา กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

หน้าแรก » การศึกษา