วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 09:54 น.

การศึกษา

นักวิจัย มรส.คว้ารางวัล Platinum Award ถ้วยพระราชทาน

วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562, 15.22 น.

นักวิจัย มรส.คว้ารางวัล Platinum Award ถ้วยพระราชทาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัย นำโดย ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สิบเอกชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล นักวิจัยและคณะ ในโอกาสคว้ารางวัล Platinum Award ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ในชุดผลงาน นวัตกรรมจากยางพาราเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต จากเวทีมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo2019)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า นับเป็นการพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของงานวิจัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สามารถผงาดคว้ารางวัลสูงสุดในเวทีงานวิจัยระดับชาติได้สำเร็จ สมความภาคภูมิและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ทรัพยากรในพื้นที่และนำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างแท้จริง

หน้าแรก » การศึกษา