วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 06:32 น.

การศึกษา

หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ จับมือสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 12.01 น.

หลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ จับมือสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย

 

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์  นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และทีมคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาในหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) รุ่นที่ 13 เข้าพบ Mr. Nguyen Viet Loan เลขานุการสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย เพื่อประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ที่จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายนนี้ ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท โดยมีผู้ประกอบการจากประเทศเวียดนามกว่า 60 ราย เข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ อาทิ การเกษตร การศึกษา ระบบการ Logistic ด้านกีฬาและอุปกรณ์ การท่องเที่ยว ฯลฯ ร่วมกับผู้ประกอบการไทย ซึ่งคณะกรรมการสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

หน้าแรก » การศึกษา