วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 04:24 น.

การศึกษา

สพป.อบ.2 ประชุมครู เร่งช่วยเด็กอ่าน-เขียนไม่ได้ สนองนโยบาย สพฐ.

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 15.47 น.

นายวิชัย  แสงศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 (ผอ.สพป.อบ.2)  เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 (โพธิ์ไทร สารภี) และมอบนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 13 โรงเรียน 1 สาขา บุคลากร จำนวน 180 คน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562  ที่ผ่านมา
           

นายวิชัย  แสงศรี  ได้กล่าวภายหลังพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ต้องการให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนช่วยกันเร่งพัฒนานักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาแก้ไข ให้คิดเลขเป็น  ซึ่งครูผู้สอนจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ให้การดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้แก้ปัญหาได้ และ นักเรียนควรตั้งโจทย์ปัญหาการบวกลบในชีวิตประจำวันได้
            

ขณะนี้ผู้บริหารการศึกษา มุ่งสร้างให้เด็กเรียนเก่ง เรียนดี  เรียนอย่างมีความสุข และมุ่งสู่ใบปริญญา แต่เมื่อเรียนจบแล้วกลับไม่มีงานทำ  ดังนั้นการบริหารงานจากนี้ไป ต้องสร้างสะพานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เช่น การจัดหลักสูตรอาชีพในโรงเรียน สพฐ. เป็นต้น และเปิดโอกาสให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้เข้ามาแนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพให้นักเรียนได้รับฟังให้มากขึ้น
            

นายวิชัย  แสงศรี  กล่าวอีกว่า  สำหรับนโยบายที่ สพฐ.โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยากฝากให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก็คือ ต้องทำให้เด็กที่อ่านหนังสือไม่ได้  ให้อ่านออกเขียนได้ภายใน 2 เดือน เพื่อสนองรับสั่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ความสำคัญเรื่องการอ่านภาษาไทยของเด็ก โดยในวันที่ 29 ก.ค.62 นี้ สพฐ.จะจัดงานวันภาษาไทยอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยใช้ภาษาไทยถูกต้อง