วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 16:44 น.

การศึกษา

เทคนิคนครนายก ทำตู้เก็บอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ ป้องกันนักท่องเที่ยวเสียชีวิต

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 10.47 น.

เทคนิคนครนายก ทำตู้เก็บอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ ป้องกันนักท่องเที่ยวเสียชีวิต

 

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้จัดทำตู้เก็บอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ จำนวน 40 ตู้ เพื่อใส่อุปกรณ์กู้ภัยนำไปติดตั้งบริเวณแหล่งท่องเที่ยว และสถานประกอบการใกล้ทางน้ำ 40 แห่ง เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยทางน้ำไม่ให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา

 

นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวว่า นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้จัดทำตู้เก็บอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ ขนาด 50 x 80 นิ้ว จำนวน 40 ตู้ โดยแต่ละตู้สามารถบรรจุอุปกรณ์กู้ภัยได้ 1 ชุด ประกอบด้วย เชือกกู้ภัยลอยน้ำ ขนาด 8 มม. ยาว 50 เมตร 1 เส้น เชือกโยงทางน้ำ (Trow Bag) 1 ถุง เสื้อชูชีพ 4 ตัว ห่วงชูชีพ 2 ห่วง ไซเรนชนิดมือหมุน 1 อัน คาราบิเนอร์ 1 ตัว เพื่อแขวนติดตั้งไว้บริเวณอุทยาน แหล่งท่องเที่ยว และสถานประกอบการใกล้กับน้ำตก ลำธาร และแก่ง ในตำบลหินตั้ง และตำบลสาลิกา จังหวัดนครนายก40 จุด อาทิ สามหนุ่มแก่งเทียม บ้านลุงตุ้ย แก่งน้ำซับ รีสอร์ท เดอะชิลล์ รีสอร์ท ภูสักธาร รีสอร์ท สวนลุงเล็ก อิงธาร รีสอร์ท ชมรมล่องแก่งและผจญภัยนครนายก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานวังตระไคร้ แก่งสามชั้น แก่งสาวน้อย สวนลุงใน ครัวธารน้ำ บ้านแก้ว ริเวอร์    รีสอร์ท สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก

การจัดทำตู้เก็บอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำเป็นการบูรณาการความรู้จากการเรียนรายวิชางานเชื่อม งานโลหะ งานประกอบผลิตภัณฑ์ และงานสี สู่การปฏิบัติจริง ทำให้นักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบภัย ซึ่งประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตทางน้ำเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งมาจากการตกน้ำหรือจมน้ำ ส่วนหนึ่งมาจากผู้ประสบภัยไม่รู้ถึงวิธีการเอาตัวรอดในน้ำ และวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งชอบเล่นน้ำ เมื่อเด็กจมน้ำเพียง 4 นาที จะทำให้สมองขาดออกซิเจน และเสียชีวิตได้ ดังนั้น การมีอุปกรณ์กู้ภัยบริเวณแหล่งท่องเที่ยวจะทำให้สามารถช่วยเหลือ และปฐมพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และช่วยลดการเสียชีวิตได้อีกด้วย