วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 14:32 น.

การศึกษา

มมส จัดงาน NESP Innovation Fair 2019 รวมสุดยอดวัตกรรมอีสาน

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 12.12 น.

มมส จัดงาน NESP Innovation Fair 2019 รวมสุดยอดวัตกรรมอีสาน

 

 

ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (มมส ) เป็นเจ้าภาพจัดงาน มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NESP Innovation Fair 2019)  โดยมี นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานในพิธีเปิด   รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์  ศรีวิไล  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กล่าวต้อนรับ  พร้อมนำ ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล  ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป  ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เข้าร่วม  ณ ลานกิจกรรมเสริมไทยคอมเพล็กซ์  จังหวัดมหาสารคาม

หน้าแรก » การศึกษา