วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 13:40 น.

การศึกษา

มทร.ศรีวิชัยร่วมมือวิชาการสัตวแพทย์

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 13.41 น.

มทร.ศรีวิชัยร่วมมือวิชาการสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  จัดโครงการความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย เป็นหัวหน้าโครงการ ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก Professor Matti Kiupel และ Dr.Tuddow Thaiwong จาก College of Veterinary Medicine, Michigan State University เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ เทคนิคการตรวจแยกประเภทเนื้องอก และ การวินิจฉัยโรคเนื้องอกในสุนัขและแมว” ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

หน้าแรก » การศึกษา