วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 13:41 น.

การศึกษา

ICT สพม.38 ทดสอบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 14 รร.ในสังกัด

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 16.01 น.

ICT สพม.38 ทดสอบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์  14 รร.ในสังกัด

 

เมื่อเร็ว ๆนี้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดำเนินงานทดสอบระบบประชุมทางไกล วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) กับ14 โรงเรียนในสังกัด พื้นที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก  เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากที่ต่าง ๆ เพื่อมาประชุมหรืออบรม สามารถทำการประชุมเพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลสามารถร่วมเรียนด้วยได้ และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางได้  โดยมีนายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

หน้าแรก » การศึกษา