วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 06:07 น.

การศึกษา

ราชภัฎยะลา ดูงาน สสวท.

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 17.11 น.
tags : สสวท.

ราชภัฎยะลา ดูงาน สสวท.

 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จ.ยะลา พร้อมทั้งบรรยายวิชาการ โดยนักวิชาการ สสวท. ในด้านนวัตกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ ด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปรับปรุง 2560 รายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ โดยมีการทำกิจกรรมเรียนรู้สื่อการเรียนการสอน หลักสูตร และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างทักษะการเรียนการสอนในอนาคตแก่นักศึกษา สามารถจบและเป็นครูต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ณ สสวท. เมื่อเร็ว  ๆ นี้

หน้าแรก » การศึกษา