วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 00:52 น.

การศึกษา

ศิริราช จัดกิจกรรมสานต่อพระปณิธาน นำรายได้บูรณะพิพิธภัณฑ์ “หมอเจ้าฟ้า”

วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 15.53 น.

ศิริราช จัดกิจกรรมสานต่อพระปณิธาน นำรายได้บูรณะพิพิธภัณฑ์ “หมอเจ้าฟ้า”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดแถลงข่าวโครงการ “รวมใจไทย สืบสานพระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” เนื่องในวันครบรอบ 90 ปีแห่งการสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในวันที่  23  กรกฎาคม  2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G รพ.ศิริราช โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล เป็นประธานแถลงข่าว  รศ.นพ.วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ ประธานชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  นพ.มาโนชญ์ เล้าวงศ์ ผู้อำนวยการ รพ.แมคคอร์มิค  เจมส์ มาร์ “หมอทรัพย์” จากละครเรื่อง กลิ่นกาสะลอง ทางช่อง 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ ร่วมแถลงข่าว

เนื่องในวันครบรอบ 90 ปี แห่งการสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ “พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า” ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดโครงการ “รวมใจไทย สืบสาน พระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน  2562  ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ “การประกวดวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ” งาน “แสง สี เสียง สื่อประสม “21 วันแห่งการทรงงานแพทย์ ของหมอเจ้าฟ้า” การวิ่ง “รวมใจไทย สืบสานพระปณิธานหมอเจ้าฟ้า” เพื่อนำรายได้บูรณะพิพิธภัณฑ์ “หมอเจ้าฟ้า” ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-05589-9  ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า (D003561)” สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช โทร. 0 -2419 -7658-60