วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 01:14 น.

การศึกษา

สอศ.ร่วมมือ อาชีวะ สปป.ลาว พัฒนาด้านเทคนิคและฝึกวิชาชีพ

วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 17.55 น.

สอศ.ร่วมมือ อาชีวะ สปป.ลาว พัฒนาด้านเทคนิคและฝึกวิชาชีพ

 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.หนูพัน อุตสา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมลงนามความร่วมมือด้านเทคนิค และอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับกรมอาชีวศึกษา แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และติดตามผลการดำเนินงานความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา โดยมี ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะผู้บริหาร สอศ. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สอศ. และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว