วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 01:44 น.

การศึกษา

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 62 @ ราชภัฏโคราช

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 15.58 น.

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 62 @ ราชภัฏโคราช

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การประกวด Science Show ประกวดการจัดนิทรรศการ และการประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นิทรรศการ ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” นิทรรศการสิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นิทรรศการวิชาการของหน่วยงานภายนอก ภาครัฐ และเอกชน ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน หรือ ศึกษารายละเอียดการจัดงานได้ที่เว็บไซต์http://sciencetech.nrru.ac.th