วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 14:22 น.

การศึกษา

ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนออนไลน์

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 14.01 น.

ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนออนไลน์

 
 
นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่บ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง และโรงเรียนวัดบ้านมุง พร้อมจัดเก็บข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ในการเรียนกับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ สนับสนุน
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา