วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:03 น.

การศึกษา

กศน.ลงพื้นที่เปิดประชุมที่บุรีรัมย์

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 19.59 น.
กศน.ลงพื้นที่เปิดประชุมที่บุรีรัมย์
 
นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงาน กศน. และเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยมีนายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมสกายวิว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา