วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 03:24 น.

การศึกษา

ม.มหาสารคาม เปิดพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยง

วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564, 08.49 น.
ม.มหาสารคาม เปิดพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยง
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส)  ร่วมกับ โรงพยาบาลสุทธาเวช  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดำเนินการเปิดพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ โดยวิธีการ Swab แก่บุคลากร นิสิต นักเรียน ที่ใกล้ชิดกับบุคคลผู้ติดเชื้อโควิด-19 และไปยังสถานที่ ตาม Time line ที่ได้มีประกาศแจ้ง พร้อมให้คำปรึกษา  โดยมีกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยเดินทางมาตรวจจำนวนมาก ณ อาคารพลศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (เขตพื้นที่ขามเรียง) 
 
รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความห่วงใย นิสิต บุคลากรทุกคน  จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลสุทธาเวช ดำเนินการเปิดพื้นที่ตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาทันที  เพื่อเป็นการติดตามสอบสวนโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มดำเนินการตรวจคัดกรองตั้งแต่บัดนี้ อีกทั้งทุกคนที่มาตรวจจะต้องสังเกตตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ร่างกายผิดปกติจะต้องรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลทันที รวมถึงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 
 
สำหรับบุคลากร นิสิต นักเรียน ที่ใกล้ชิดกับบุคคลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปยังสถานที่ ตาม Time line ที่ประกาศและยังไม่ได้รับการตรวจคัดกรอง จากโรงพยาบาลสุทธาเวช  สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองในวันอาทิตย์ที่11 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ อาคารพลศึกษา ม.มหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com