วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 09:20 น.

การศึกษา

มช.ประกาศลดค่าเทอม 50%

วันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 12.01 น.
มช.ประกาศลดค่าเทอม 50%
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมช่วยเหลือนักศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 50% โดยขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจนถึง 30 กันยายน 2564 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังผลการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี
 
ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนในการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่น พิจารณาลดค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน
 
จากมาตรการการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานี้ จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครองได้อย่างมาก ซึ่งเป็นอีกมาตรการเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยพร้อมดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างแท้จริง
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา