วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:03 น.

การศึกษา

ร.ร.บ้านห้วยเสือ นำร่องพาเด็กนักเรียนฉีดวัคซีน

วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564, 09.45 น.
ร.ร.บ้านห้วยเสือ นำร่องพาเด็กนักเรียนฉีดวัคซีน
 
นายชูศักดิ์ สีสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 กล่าวว่า โรงเรียนบ้านห้วยเสือได้เข้าโครงการ Sandbox.เปิดเรียน on site ประเภทโรงเรียนประจำ โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักและ 6 มาตรการเสริมที่เข้มข้น ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้พานักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์  วอล์คอินเข้ารับวัคซีนจากโรงพยาบาลทองผาภูมิ จำนวน 9 คน โดยนักเรียนทุกคนสมัครใจในการเข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าว และได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว 
 
นายชูศักดิ์ ได้กล่าวต่ออีกว่า โรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด ได้จัดสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียน ที่เรียกว่า School Isolation จัดพื้นที่ safety zone ในโรงเรียน มีการติดตามประเมินผลโดยทีมตรวจราชการบูรณาการร่วมฝ่ายศึกษาและสาธารณสุข และโรงเรียนต้องรายงาน ผ่าน Mecovid และ Thai Stop Covid Plus ส่วนด้านนักเรียนครูและบุคลากร ก็ได้จัดให้มีการ ATK ก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้ง
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา