วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:00 น.

การศึกษา

มทร.สุวรรณภูมิ จับมือภาคีเครือข่ายวิจัยและพัฒนาพืช “กัญชาและกัญชง”

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564, 11.57 น.
มทร.สุวรรณภูมิ จับมือภาคีเครือข่ายวิจัยและพัฒนาพืช “กัญชาและกัญชง”
 
ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือการศึกษาวิจัยและการพัฒนาพืช “กัญชาและกัญชง” ระหว่าง นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธรรมรัตน์ บุญสูง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4  สระบุรี ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานายไพฑูรย์  รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้ง นางธัญยธรณ์ ธัญสิริพิสิฐ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก และ ว่าที่ร้อยตรี กิตติศักดิ์  เขนยทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืช “กัญชาและกัญชง” เพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาการขยายพันธุ์ ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและด้านการแพทย์ ณ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา