วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 05:53 น.

การเงิน หุ้น

ธพว.ยึดหลักธรรมาภิบาล เดินหน้าหนุน SMEs ครึ่งปีหลัง

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561, 10.20 น.

ธพว.ยึดหลักธรรมาภิบาล เดินหน้าหนุน SMEs ครึ่งปีหลัง

 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย    (ธพว. หรือ SME Development Bank) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานทั่วประเทศ ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference  เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2561 โดยมีนโยบายการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการกระจายโอกาสลงพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ควบคู่แหล่งเงินทุนได้อย่างแท้จริง ภายใต้การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ตอกย้ำอัตลักษณ์ธนาคาร รู้-รัก-สามัคคี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณสำนักงานใหญ่ SME Development Bank

หน้าแรก » การเงิน หุ้น