วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 19:16 น.

การเงิน หุ้น

กรุงศรี เปิดตัว Smart Branch ยกระดับมาตรฐานการให้บริการในยุคดิจิทัล

วันพฤหัสบดี ที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 13.53 น.

กรุงศรี เปิดตัว Smart Branch 

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการในยุคดิจิทัล

 
 
กรุงศรี   เผยกลยุทธ์ช่องทางสาขา ‘Smart’ Channel Strategy ครอบคลุมทุกบริบทของการให้บริการ ‘Smart’ banking, Smart investment, Smart people และ Smart technology ภายใต้หลักการดำเนินธุรกิจโดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) ปรับรูปแบบการให้บริการให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ยกระดับขีดความสามารถพนักงานให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมเทคโนโลยีทันสมัยครบครัน ล่าสุดเปิดตัวสาขา Krungsri Siam Paragon Smart Branch จ่อขยายเพิ่มอีกรวม 12 สาขา ในปี 2562 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้
 
 
 
นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล กรุงศรีได้เดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาช่องทางต่างๆ ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของธนาคารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกัน เรายังคงให้ความสำคัญกับช่องทางสาขาเป็นอย่างมาก โดยมีการขยาย / ปรับรูปแบบสาขาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเข้าใจดีว่าลูกค้าแต่ละคนต้องการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบที่แตกต่างกัน คุ้นเคยกับช่องทางที่แตกต่างกัน กรุงศรีจึงมุ่งมั่นทำให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าทุกคน ไม่ว่าจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตด้านการเงินแบบใด 
 
 
 
“จากการศึกษาความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า พบว่าลูกค้ายังต้องการใช้บริการผ่านช่องทางสาขาทั้งการทำธุรกรรมและคำปรึกษาทางด้านการเงินพร้อมอัพเดทสถานการณ์และแนวโน้มการเงินและการลงทุน กรุงศรีจึงมีการปรับรูปแบบสาขาของธนาคารเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจ และยกระดับช่องทางการบริการของเราให้สะดวกและสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้ามากขึ้น พร้อมๆ กับการให้ความสำคัญในเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้ให้ความช่วยเหลือที่ดีของลูกค้า โดยพนักงานสาขายังคงเป็นหัวใจหลักในการให้บริการและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจนเกิดเป็นความผูกพันกับธนาคารในระยะยาว ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สาขารูปแบบใหม่นี้มีบทบาทสำคัญคือเป็นช่องทางสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าในยุคดิจิทัลที่ต้องการช่องทางที่เข้าถึงง่าย หลากหลาย ทำได้ง่าย และรวดเร็ว รวมถึงช่วยให้ลูกค้าคุ้นเคยกับ Digital Platform ต่างๆ ของธนาคารได้ดียิ่งขึ้น” นายพงษ์อนันต์กล่าว
 
 
 
ด้วยหลักการทำงานโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) กรุงศรีจึงได้กำหนดรูปแบบสาขาของธนาคารออกเป็น  4 รูปแบบ คือ 1) Smart branch สาขารูปแบบใหม่ที่เน้นการให้บริการด้วยเครื่องอัตโนมัติ ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมด้วยตนเองได้โดยมีพนักงานคอยให้คำปรึกษาครบวงจร 2) Smart kiosk สาขารูปแบบใหม่เพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรมด้วยตัวเอง โดยจะมีพนักงานหมุนเวียนไปแนะนำผลิตภัณฑ์ และ 3) Partnership branch สาขาพิเศษที่ให้บริการร่วมกับองค์กรอื่น เช่น มหาวิทยาลัย เป็นต้น4) Typical branch สาขารูปแบบปกติ
 
 
 
สำหรับ Smart branch เป็นสาขารูปแบบใหม่ที่ผ่านการออกแบบที่เน้นความสำคัญของ Space  Staff และ Speed พร้อมให้บริการด้วยเครื่องอัตโนมัติ สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบทุกด้าน ครอบคลุมหลากหลายธุรกรรมทั้ง ฝาก ถอน โอน จ่าย อัพเดทสมุดบัญชี และเปิดบัญชีอัตโนมัติ โดยลูกค้าสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสะดวกและรวดเร็วขึ้น
 
 
ทั้งนี้ Smart branch สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยบริการต่างๆ อาทิ  3-in-1 Machines เครื่อง ฝาก ถอน โอน จ่าย อัพเดทสมุดบัญชี เครื่องเดียวครบทุกธุรกรรม   เครื่องอัตโนมัติสำหรับการชำระบิลด้วยเงินสด (Cash Bill Payment Machine) ใช้ง่าย สามารถรองรับได้กว่า 90 billers แม้ไม่มีบัญชีกรุงศรี และยังสามารถรองรับการชำระและทอนเงินทั้งธนบัตรและเหรียญทุกประเภท    เครื่องเปิดบัญชีอัตโนมัติ (Smart Teller Machine) ซึ่งลูกค้าสามารถเปิดบัญชีที่เครื่องด้วยตัวเอง ตั้งแต่เริ่มต้นกรอกข้อมูล จนถึงออกบัตรเดบิต เบ็ดเสร็จภายในเครื่องเดียว โดยลูกค้าสามารถเลือกรับสมุดบัญชีหรือไม่ก็ได้ ซึ่งจะมี VDO Teller ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการเปิดบัญชีด้วย และในอนาคตจะสามารถรองรับการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีการระบุตัวตนจากใบหน้า (Facial Recognition) ฝาก ถอน โอน จ่าย พร้อมทั้ง Cross-selling ให้พนักงานสามารถนำเสนอการบริการทางการเงินที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้
 
 
นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (The Advisory) พร้อมให้ความรู้ทางการเงินผ่านกิจกรรมสัมมนาต่างๆ สำหรับลูกค้ากรุงศรี ไพร์ม และ กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ   Relax & Refreshment พื้นที่รับรองลูกค้า พร้อมด้วยการอัพเดทข่าวสารและตลาดหุ้น ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของกรุงศรี รวมทั้งมีบริการเครื่องดื่มและของว่างสำหรับลูกค้า
Financial Advisory Services บริการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการลงทุนประจำอยู่ที่สาขา และนำเสนอทางเลือกในการลงทุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า      VDO Conference with Expert บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน โดยผู้เชี่ยวชาญ ลูกค้าสามารถขอคำรับปรึกษาและสอบถามข้อมูลในเชิงลึกด้านการลงทุน ด้วยการพูดคุยผ่านระบบ VDO Conference
 
Meeting Room ห้องประชุมขนาดเล็กให้ลูกค้าสามารถใช้ในการคุยงาน หรือจัดประชุมย่อย เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา  Seminars กิจกรรมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในด้านเศรษฐกิจ การลงทุน หรือเทรนด์ต่างๆ ที่น่าสนใจ
 
 
Krungsri Siam Paragon Smart Branch เป็นสาขาต้นแบบเพื่อให้บริการรองรับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยกรุงศรีมีแผนที่จะขยาย ‘Smart’ branch รวมเป็น 12 สาขา ภายในปี 2562

หน้าแรก » การเงิน หุ้น