วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 19:26 น.

การเงิน หุ้น

ธนชาต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันพฤหัสบดี ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 14.24 น.

ธนชาต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

 
ธนชาต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) จังหวัดสมุทรสาคร
 
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กลุ่มธนชาต นำโดย นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน พันธมิตร และลูกค้า อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 ไปถวาย ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) จ.สมุทรสาคร โดยในปีนี้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งลูกค้าและประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานในกลุ่มธนชาต ร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,773,185.40 บาท โดยเงินที่ได้รับจะนำไปทำนุบำรุงพระอาราม และสมทบทุนสร้างศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาครต่อไป

หน้าแรก » การเงิน หุ้น