วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 16:18 น.

การเงิน หุ้น

บลจ.กรุงศรี คว้ารางวัล

วันพุธ ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 15.40 น.

บลจ.กรุงศรี คว้ารางวัล

 
บลจ.กรุงศรี คว้ารางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น จากงาน SET Awards 2018
 
 นายซูดาร์โก ฮาร์โซโน่ ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวศิริพร  สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี เข้ารับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น” (Outstanding Asset Management Company Awards) ในงาน SET Awards 2018  ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้