วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14:26 น.

การเงิน หุ้น

ธนชาตเปิดช่องทางรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 23.34 น.

ธนชาตเปิดช่องทางรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นช่องทางในการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับโครงการ “เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่” ที่กระทรวงการคลัง ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินของรัฐ เชิญชวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพและมีฐานะการเงินมั่นคงร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค โดยผู้สูงอายุสามารถแจ้งบริจาคได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นไป และหากแจ้งบริจาคตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2562 จะได้รับประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

 

ผู้สูงอายุที่สนใจแจ้งบริจาค สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนชาต ทุกสาขา โทร. 1770 หรือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3638, 3643 หรือ www.fpo.go.th