วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:54 น.

การเงิน หุ้น

ธอส. รับรางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ"ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 14.34 น.
ธอส. รับรางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ"ประจำปี 2561
 
 
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) รับรางวัล“การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ที่ประกาศให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คว้ารางวัล TQCประจำปี 2561 โดยมี ดร.พสุ  โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยรางวัล TQCหรือรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจขององค์กร เพราะสะท้อนให้เห็นว่า ธอส. มีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพในระดับสากล และเกิดขึ้นจากความร่วมมือของพนักงานทุกคน ที่ให้ความสำคัญกับการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย พร้อมกับมีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่องค์กร เพื่อเดินหน้าตามพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน พร้อมร่วมกันพัฒนา ธอส. ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านตามวิสัยทัศน์ของธนาคารต่อไป ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย