วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 16:45 น.

การเงิน หุ้น

ผู้บริหารกรุงศรี ได้รับรางวัล

วันเสาร์ ที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 08.24 น.

ผู้บริหารกรุงศรี ได้รับรางวัล 

 
ผู้บริหารกรุงศรี ได้รับรางวัล ‘The Chief Information and Technology Officer of the Year’
 
นางวรนุช เดชะไกศยะ ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “The Chief Information and Technology Officer of the Year’ จาก The Asian Banker ในงานประกาศรางวัล Business Achievement Awards 2019 รางวัลดังกล่าวมอบให้กับผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีทางการเงินและสามารถขับเคลื่อนโครงการหรือแนวคิดริเริ่มต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม งานดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

หน้าแรก » การเงิน หุ้น