วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 13:46 น.

การเงิน หุ้น

“ทีเอ็มบี” เสนอขายตราสารด้อยสิทธิชูดอกเบี้ย 4% เปิดจองซื้อวันแรก 20 มิ.ย.นี้ ระดม 3 หมื่นล้านบาท

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 15.13 น.

“ทีเอ็มบี” เสนอขายตราสารด้อยสิทธิชูดอกเบี้ย 4%

เปิดจองซื้อวันแรก 20 มิ.ย.นี้ ระดม 3 หมื่นล้านบาท

 
 
 
ทีเอ็มบีเตรียมออกเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 อายุ 10 ปี สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ สถาบัน จองซื้อขั้นต่ำ 1 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี เพิ่มทางเลือกในการลงทุน ตั้งเป้าระดมทุนไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธนาคาร เสริมความแข็งแกร่ง เปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 20 – 27 มิถุนายน นี้
 
นายปิติ  ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี  กล่าวว่า การระดมทุนครั้งนี้กำหนดวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มเงินกองทุนเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร โดยตราสารด้อยสิทธิชุดนี้ จะนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ซึ่งมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสาร
 
นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้ลูกค้าช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ จึงคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี 
 
ทั้งนี้ ตราสารด้อยสิทธิชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+(Tha)  จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขณะที่ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่ระดับ AA- (Tha) สะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำของธนาคาร ตลอดจนความมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่จริงใจ ทำให้ธนาคารถือได้ว่าเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่มีความแข็งแกร่งในหลายด้านและมีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้เต็มที่ในแบบที่ต้องการ
 
ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ทีเอ็มบี และ ธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ติดต่อ TMB Investment Line