วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 01:59 น.

การเงิน หุ้น

ธนชาตมอบเงินจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด 6.3 ล้าน

วันจันทร์ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 12.31 น.

ธนชาตมอบเงินจำหน่ายสลากบำรุงกาชาด 6.3 ล้าน
 

นายเกรียงไกร  ภูริวิทย์วัฒนา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารนำเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดประจำปี 2561 จำนวน 6,300,000บาท มอบแก่สภากาชาดไทย เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมี นางจันทร์ประภา   วิชิตชลชัย  รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้