วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 02:34 น.

การเงิน หุ้น

ออมสิน ร่วมงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 09.59 น.

ออมสิน ร่วมงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 

 

 

 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 : An Industry wake - up Call ที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการธนาคารเพื่อความยั่งยืน โดยมี ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน สำหรับธนาคารออมสินได้นำเสนอหลัก 3 ออม ได้แก่ ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม และออมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อนหลักการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ณ อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้