วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 10:39 น.

การเงิน หุ้น

EXIM BANK ออกบริการ “สินเชื่อเอ็กซิมเสริมทุนธุรกิจขนาดกลาง”

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563, 14.55 น.
EXIM BANK ออกบริการ “สินเชื่อเอ็กซิมเสริมทุนธุรกิจขนาดกลาง”
เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไซส์ M
 
 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ออกบริการสินเชื่อเอ็กซิมเสริมทุนธุรกิจขนาดกลาง (EXIM Amazing M Credit) เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางที่มีรายได้จากการขายตั้งแต่ 300-500 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 3.75% ต่อปี (Prime Rate -2.00% ต่อปี) แถมวงเงิน Forward Contract ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สูงสุด 3 เท่าของวงเงินสินเชื่อ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2564