วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 19:32 น.

การเงิน หุ้น

THG เปิดลงทะเบียน ‘ลูกค้าองค์กร’ แสดงความสนใจวัคซีนทางเลือก

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 14.42 น.
THG เปิดลงทะเบียน ‘ลูกค้าองค์กร’
 แสดงความสนใจวัคซีนทางเลือก
 
 
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG เปิดรับลูกค้าองค์กรลงทะเบียนแสดงความสนใจรับวัคซีนทางเลือกขั้นต่ำตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปต่อหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ https://vaccine-b2b.thg.co.th หลังปิดลงทะเบียนแก่ลูกค้าทั่วไปตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา คาดสำหรับลูกค้าองค์กรได้รับวัคซีนทางเลือกในเดือนตุลาคม-ธันวาคมนี้ เพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย 
 
นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด‘ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต’ (Lifetime Health Guardian for All) เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ ปิดรับลงทะเบียนแสดงความสนใจวัคซีนทางเลือกสำหรับลูกค้าทั่วไปเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนแสดงความสนใจ (วันที่ 1-6 มิถุนายน) มากกว่า 1 ล้านราย โดยปัจจุบันได้เปิดรับลงทะเบียนแก่ลูกค้าองค์กร บริษัท ห้าง ร้าน ผ่านช่องทางออนไลน์ https://vaccine-b2b.thg.co.th ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เพื่อเสริมทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย
 
ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับวัคซีนทางเลือกประมาณเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 โดยสามารถเลือกรับบริการวัคซีนกับโรงพยาบาลในเครือข่าย THG 17 แห่ง ที่กระจายอยู่ในหลายจังหวัด ซึ่งจะเปิดให้ชำระค่าวัคซีนภายหลัง คาดว่าราคาเข็มละประมาณ 1,900 บาท รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์และค่าประกัน โดยไม่รวมค่าแพทย์ในกรณีที่มีโรคประจำตัวและจำเป็นต้องรับการวินิจฉัยจากแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ 
 
“เราสนับสนุนทุกคนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนจากรัฐบาลให้ครบโดสโดยเร็วที่สุดก่อน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศ ลดการแพร่ระบาดและอัตราการเสียชีวิตจาก COVID-19 ส่วนการรับวัคซีนทางเลือกนั้นสามารถใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและช่วยเพิ่มความมั่นใจในการป้องกัน COVID-19 ที่ดียิ่งขึ้น” นายแพทย์ธนาธิป กล่าว