วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 06:34 น.

การเงิน หุ้น

SME D Bank ประชุมหนุนเงินทุนคู่งานพัฒนา ตอบโจทย์แรงงานฝีมือ

วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 14.58 น.
SME D Bank ประชุมหนุนเงินทุนคู่งานพัฒนา ตอบโจทย์แรงงานฝีมือ
 
 
SME D Bank ประชุมร่วม มทร.ล้านนา และสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ ระบุสนับสนุนเงินทุนคู่งานพัฒนา ตอบโจทย์แรงงานฝีมือตรงความต้องการตลาด
 
 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนายพิชิต มิทราวงศ์  นายชาตรี เวทสรณสุธี  รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร  เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) กับสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่  เพื่อเชื่อมโยงการวางหลักสูตรการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึง จับคู่นักศึกษาจบใหม่ของ มทร.ล้านนา  ได้รับโอกาสเข้าทำงานในองค์กรของสมาชิกสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ ที่มีความต้องการแรงงานฝีมือเฉพาะทาง  ทั้งนี้ SME D Bank พร้อมสนับสนุนด้านเงินทุน ช่วยให้สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ มีสภาพคล่องเพียงพอในการลงทุนจ้างแรงงานใหม่ รวมถึง เสริมด้านงานพัฒนา พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงความต้องการตลาด โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ ธพว. ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานการประชุม ณ มทร.ล้านนา เมื่อเร็วๆ นี้