วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 01:53 น.

ข่าวสังคม

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY

วันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561, 11.47 น.

บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY

                 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดี ทรงร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ในช่วง TALK TO THE PRINCESS ซึ่งเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ TO BE NUMBER ONE กับสมาชิกฯ โดยเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ NBT ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 20.30 น. ถึง เวลา 21.30 น.

 

หน้าแรก » ข่าวสังคม