วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 14:25 น.

ข่าวสังคม

ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอังคาร ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562, 06.43 น.

ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

ดร. พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง“International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI) ” ซึ่งจัดขึ้นโดยรศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)โดยมี พันเอกปรีชา บุญเกิด  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบกดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ นักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวัสดุยางและโพลิเมอร์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มก. ณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มก. และ ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิ์รงค์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องทับทิม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน