วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 02:20 น.

ข่าวสังคม

ส่งเสริมเด็กไทย

วันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 07.57 น.

ส่งเสริมเด็กไทย

 

 

นายกรวิทย์  สุพุทธิพงศ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนานมี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานตราม้า พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)จัดกิจกรรมวันเด็กและพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิตั้งเซ็กกิม” จำนวน 100 ทุน แก่นักเรียนและนักศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ณ บริษัท นานมี จำกัด ถนนสาทร เมื่อเร็วๆนี้